Islands formandskab 2023

Rauha on avainasemassa, kun Pohjolasta pyritään tekemään vihreä, kilpailukykyinen ja sosiaalisesti kestävä alue. Näin todetaan Pohjoismaiden ministerineuvoston Islannin puheenjohtajakauden ohjelmassa vuodeksi 2023.

Puheenjohtajakauden ohjelma