Kalastusyhteistyön työryhmä (AG-Fisk)

AG-Fisk on virkamieskomitea ÄK-FJLS:n (kalastus ja vesiviljely) toimeenpaneva elin.

Tietoja

Postiosoite

Att.: Helge Paulsen
Danmarks Tekniske Universitet, DTU-Aqua
Sektion for akvakultur
Nordsøen Forskerpark
Postboks 101
9850 Hirtshals

Ota yhteyttä
Puhelin
+45 35 88 32 11
Sähköposti

Sisältö