Stillehavsøsters i Norden

Datainnsamling og bestandsvurderinger som grunnlag for forvaltning og høsting av nordiske bestander av stillehavsøsters, Crassostrea gigas

Informasjon

Publish date
Abstract
Stillehavsøstersen en ny art i Norden. Denne rapporten er et supplement til, vår TemaNord Rapport fra 2019: Høsting av Stillehavsøsters. Samlet gir rapportene et oppdatert kunnskapsgrunnlag for å kunne håndtere og utnytte stillehavsøsters i Nordiske kystområder. Vi presenterer et oppdatert utbredelseskart, beskriver og evaluerer verktøy til å beskrive utbredelse, miljøeffekter av høsting og aktuelle metoder for høsting og bekjempelse. Det er utarbeidet felles protokoller for kartlegging og overvåking. Nordiske bedrifter har startet høsting av vill stillehavsøsters. Noen har også «østersturisme». Næringsutviklingen forutsetter en hurtig innovasjon i forvaltningen, for eksempel for å sikre mattryggheten for små partier av skjell, etablere depotbanker, tillatelse til å bruke ulike høsteredskaper, håndtering av avfall og utvikling av bruksområder for østers som ikke går til konsum.
Publication number
2022:504