Workshop om fiskeriafgifter i Vestnorden

18-19. oktober 2016, Reykjavik, Island

Information

Udgivelsesdato
Beskrivelse
De vestnordiske fiskeriforvaltninger står overfor og gennemgår aktuelt store og gennemgribende revisioner af landenes fiskerilove og -forvaltning. Spørgsmålene, som revisionerne omfatter, er økonomisk tung og politisk sensitive, hvilket gør, at forvaltningerne står over for krav om at levere de forvaltningsmæssigt rigtige løsninger. Formålet med at opkræve afgifter fra fiskeriet er at sikre en optimal udnyttelse af fiskeressourcerne. Denne rapport er fra en Vestnordisk workshop II, gennemført med midler fra Nordisk Ministerråds fiskerisamarbejde. Rapporten beskriver workshoppens debat om, hvorledes renten i fiskeriet skal beregnes; Hvor stor ressourcerenteafgift opkræves i de forskellige lande?; Hvad har ændret sig i landenes måde at beregne og opkræve fiskeriafgifter på?; Hvordan skal ressourcerenten fastsættes i praksis og hvordan kan man beregne et maksimalt afgiftstryk fra fiskeriet.
Publikationsnummer
2018:903