Ulkoasiainministeriön pohjoismaisen yhteistyön sihteeristö (Norja)

Information

Postiosoite

Postboks 8114 Dep
0032 Oslo

Contact
Puhelin
+47 23 95 04 54
Sähköposti