8 Ulkoministerien selonteko

Herr president, medlemmar av Nordiska rådet! År 1990 tilldelades Tomas Tranströmer Nordiska rådets litteraturpris. Tranströmer har i en intervju beskrivit sin plats på jorden på ett träffande sätt...

Related case: Udenrigsministrenes redegørelse 2018, mundtlig (Dokument 17/2018)

Jeg vil godt takke Margot Wallström for den poetiske indledning og for talen i det hele taget. Jeg kan godt lide det udtryk, som Margot Wallström brugte: Her står vi med vore værdier; det er vores...

Related case: Udenrigsministrenes redegørelse 2018, mundtlig (Dokument 17/2018)

Tack för reflektionerna! Jag har egentligen inga större invändningar. Jag tycker att vi allt mindre har en småstadsmentalitet. Jag tror att en del tycker att vi minsann pumpar upp oss lite för...

Related case: Udenrigsministrenes redegørelse 2018, mundtlig (Dokument 17/2018)

Tak for det. Kære Præsidium, medlemmer af Nordisk Råd og ministerkolleger. Efter gårsdagens hændelser i Danmark bliver jeg nødt til at starte med Iran. Det er jo fuldstændig uacceptabelt og meget...

Related case: Udenrigsministrenes redegørelse 2018, mundtlig (Dokument 17/2018)

Forseti. Ráðherrar. Þingmenn í Norðurlandaráði. Góðir gestir. Mig langar til að biðja á að þakka fyrir boðið, fyrir að fá að vera með ykkur í dag og fá að taka þátt í þessari umræðu. Þetta er í...

Related case: Udenrigsministrenes redegørelse 2018, mundtlig (Dokument 17/2018)

President, medlemmer av Nordisk råd, ærede gjester!

Verden er i forandring, og makt forskyves. Uforutsigbarheten øker, og grensene mellom sant og usant viskes ut. Vi ser tendenser til...

Related case: Udenrigsministrenes redegørelse 2018, mundtlig (Dokument 17/2018)

Ärade president! Under sommaren som gått utbröt minst ett femtiotal skogsbränder i Sverige. Bränderna inträffade efter en period av långvarig torka och ihållande höga temperaturer. Sommaren var ...

Related case: Udenrigsministrenes redegørelse 2018, mundtlig (Dokument 17/2018)

Pohjoismaat tunnetaan kahdesta asiasta, pohjoismaisesta mallista ja siitä hyvin johdonmukaisesta tuesta, jota annamme YK-järjestelmälle ja monenkeskiselle, sääntöpohjaiselle yhteistyölle. Nyt me...

Related case: Udenrigsministrenes redegørelse 2018, mundtlig (Dokument 17/2018)

Herr president! Värderade utrikesministrar! Under kalla kriget undvek man att tala om utrikes- och säkerhetspolitik i Nordiska rådet, inte minst därför att Finland hade en svår situation med...

Related case: Udenrigsministrenes redegørelse 2018, mundtlig (Dokument 17/2018)

Herr president! Tack till de nordiska utrikesministrarna! Det är bra att de nordiska länderna har en ambition att stärka det nordiska samarbetet på den internationella arenan. Vi lever i en tid...

Related case: Udenrigsministrenes redegørelse 2018, mundtlig (Dokument 17/2018)