4. Uusien jäsenehdotusten käsittely

Dokumentation:

- Medlemsförslag om initiativ till att gå vidare med tanken på en Nordisk Förbundsstat (A 1633/presidiet)

- Medlemsförslag om anerkendelse af en selvstændig Palæstinensisk stat (A 1634/præsidiet)

- Medlemsförslag om nordiska trepartssamtal (A 1623/näring)

- Medlemsförslag om att anpassa Nordiska rådets organisation till den förändrade utrikes- och säkerhetspolitiska situationen (A 1626/presidiet)

- Medlemsförslag om et forstærket nordisk samarbejde angående udviklingsbistand (A 1635/præsidiet)

- Medlemsförslag om en sterk og fri presse i Norden (A 1636/kultur)

- Medlemsförslag om implementering av EU-direktiv (A 1630/näring)

- Medlemsförslag om regeringarnas uppdrag till sina centrala myndigheter (A 1631/näring)

- Medlemsförslag om mobilitet och rättvis konkurrens (A 1624/näring)

- Medlemsförslag om etablering av et internasjonalt samisk filminstitut i de nordisk landene (A 1637/kultur)

Diskussionen af de nye medlemsforslag afsluttedes og forslagene blev sendt videre til behandling i de berørte udvalg eller Præsidiet.

Fru president! Den åländska författaren Aatos Virtanen skrev redan år 1942 om ett enat Norden, om morgondagens nödvändighet, där han förutsåg att stormakterna efter kriget skulle dra de nordiska...

Related case: Jäsenehdotus aloitteesta jatkaa työtä Pohjoismaiden liittovaltiota koskevan ajatuksen parissa

Vi är till hundra procent eniga i den åländska delegationen om det här ärendet. Det är vi inte varje gång, men den här gången är vi det. Vi är nio parlamentariker som står bakom förslaget om...

Related case: Jäsenehdotus aloitteesta jatkaa työtä Pohjoismaiden liittovaltiota koskevan ajatuksen parissa

On hyvä, että tämä asia on nostettu keskusteluun. Tietysti vaikka Pohjoismaiden välillä onnistutaan aina välillä poistamaan rajaesteitä, sitten kaivattaisiin syvempää hallitusten tai...

Related case: Jäsenehdotus aloitteesta jatkaa työtä Pohjoismaiden liittovaltiota koskevan ajatuksen parissa

Det är en mycket bra kommentar som kollegan Heikkilä har. Det är givetvis tillspetsat när jag från min sida säger att det här är den optimala lösningen på gränshinderproblematiken. Det är förstås...

Related case: Jäsenehdotus aloitteesta jatkaa työtä Pohjoismaiden liittovaltiota koskevan ajatuksen parissa

Kjære parlamentarikere.

Det nordiske parlamentssamarbeidet er blant de eldste i verden. Det har bred støtte i den nordiske befolkning, og i mange deler av befolkningen er det et ønske om...

Related case: Jäsenehdotus aloitteesta jatkaa työtä Pohjoismaiden liittovaltiota koskevan ajatuksen parissa

Fru præsident. Jeg skal bare knytte nogle få bemærkninger til dette forslag. I sin tale her tidligere i dag nævnte den færøske statsminister den store nordist og internationalist Olof Palme. Olof...

Related case: Jäsenehdotus aloitteesta jatkaa työtä Pohjoismaiden liittovaltiota koskevan ajatuksen parissa

I ett akut läge som råder i Mellanöstern välkomnar vi i den vänstersocialistiska gröna gruppen i Nordiska rådet att den svenska regeringen har gett beskedet att Sverige snarast kommer att erkänna...

Related case: Jäsenehdotus itsenäisen palestiinalaisvaltion tunnustamisesta

Fru præsident. Hvis Nordisk Råd vedtager dette forslag, mener jeg, at Nordisk Råd har et vældig stort forklaringsproblem. For inden for Norden har vi tre selvstyrende områder, Færøerne, Åland og...

Related case: Jäsenehdotus itsenäisen palestiinalaisvaltion tunnustamisesta

Till att börja med tycker jag att man ska konstatera vilken roll Norden har i världen. Jag håller inte med om Helgi Abrahamsens analys. Jag tror att den faktiskt bara gäller i just den här frågan...

Related case: Jäsenehdotus itsenäisen palestiinalaisvaltion tunnustamisesta

Ärade talman! Ruotsi on tämän Palestiinan itsenäisyyden tunnustanut, ja heillä on mielestäni siihen täysi oikeus. En kuitenkaan ymmärrä mitenkään, miten tämä Palestiinan ja Israelin kysymys...

Related case: Jäsenehdotus itsenäisen palestiinalaisvaltion tunnustamisesta