Sekretariatet för Nordiska ämbetsmannakommittén för regionalpolitik (EK-R)

Tietoja

Postiosoite

Nordisk Ministerråd
Ved Stranden 18
1061 København K

Ota yhteyttä
Puhelin
+45 24699454

Sisältö