The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Danish instead.

Om EU-informationsgruppen

Den nordisk-baltisk-polske EU-informationsgruppe skal hovedsagelig følge op på EU's arbejde inden for arbejdsmarkedspolitik, arbejdsrelateret lovgivning og arbejdsmiljø.

Hovedformålet med gruppen er at styrke repræsentanternes forståelse af de ulige nationale arbejdsmarkeder og beskæftigelsesforhold. Diskussionerne i gruppen skal fokusere på forslag fra den europæiske kommission, der er under udarbejdelse eller til forhandling i EU's ministerråd og/eller Europaparlamentet, i tillæg til prioriteringer fra det nuværende og fremtidige EU-formandsskaber.