Content

12.10.20 | News

Journalistic co-operation builds bridges between Nordic Region and Russia

Co-operation between Russian and Nordic journalists must combat fake news, myths, and misunderstandings among the public and thereby improve co-operation at project level between the Nordic Region and Russia.

17.09.20 | News

Konkret plan ska ge ännu relevantare samarbete

Den konkreta handlingsplanen för det nordiska samarbetet tog ett steg framåt när den godkändes av de nordiska samarbetsministrarna den 10. september. Det är en 4-årig plan som utgår från den vision för samarbetet som statsministrarna beslöt om ifjol. Visionen slår fast att Norden ska bl...

Øresundsbroen - Bridge connecting Denmark and Sweden
01.07.20 | Declaration

Uttalande om behovet av initiativ för att minska de sociala och kulturella konsekvenserna av gränsstängningarna för medborgarna i Norden

Uttalande från Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur om behov av initiativ för att minska de sociala och kulturella konsekvenserna av gränsstängningarna för medborgarna i Norden.

02.09.20 | Information

About the Committee for Knowledge and Culture in the Nordic Region

The Committee for Knowledge and Culture in the Nordic Region works with topics and issues relating to culture, research and education, primary and secondary schools, adult education and general education – including matters of language co-operation, new media, skills development, and in...