Content

30.06.21 | News

Committee: budget proposal a threat to Nordic cultural co-operation

Planned budget cuts threaten the activities of established cultural institutions and programmes and would have major consequences for cultural co-operation throughout the Nordic Region, according to the Committee for Knowledge and Culture in the Nordic Region, which is deeply concerned ...

29.06.21 | News

Nordiska rådet kritiserar kulturnedskärningar

Nordiska rådets presidium lyfter fram kulturens betydelse som sammanhållande kitt i vår region, och kritiserar i skarpa ordalag de förslag till nedskärningar i framförallt kulturbudgeten som Nordiska ministerrådet planerar inför perioden 2022-24.

Øresundsbroen - Bridge connecting Denmark and Sweden
01.07.20 | Declaration

Uttalande om behovet av initiativ för att minska de sociala och kulturella konsekvenserna av gränsstängningarna för medborgarna i Norden

Uttalande från Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur om behov av initiativ för att minska de sociala och kulturella konsekvenserna av gränsstängningarna för medborgarna i Norden.

02.09.20 | Information

About the Committee for Knowledge and Culture in the Nordic Region

The Committee for Knowledge and Culture in the Nordic Region works with topics and issues relating to culture, research and education, primary and secondary schools, adult education and general education – including matters of language co-operation, new media, skills development, and in...