Content

27.11.20 | News

Women benefit in the digitalised labour market

Women do better than men in a Nordic labour market characterised by digitalisation and rapid technological development. The female-dominated service sector has so far done well in terms of enhancing skills and increasing salaries. However, new Nordic research shows that traditionally ma...

29.10.20 | News

Nordiska finansministrar har gemensamt fokus på grön omstart

De nordiska länderna – liksom resten av världen – har drabbats hårt av pandemin, och alla fokuserar nu på att starta om sin ekonomi så snart som möjligt. Hur länder bäst och snabbast kommer ut ur krisen var huvudfrågan när de nordiska finansministrarna möttes virtuellt den 29 oktober. ...

29.09.20 | Declaration

Ministerial Declaration Digital North 2.0

This declaration, prepared by the Danish presidency of the Nordic Council of Ministers in 2020, builds on the common priorities of the Nordic-Baltic countries, and follows the previous ministerial declaration, Digital North 2017-2020, the Nordic Prime Ministers’ 5G Letter of Intent, the...

25.03.19 | Information

Nordic co-operation on digitalisation

Together, the Nordic and Baltic countries will be the most integrated region in the world. This vision is a guiding principle of the council of ministers’ activities.