Content

02.07.20 | News

Covid-19 skapar frustration och förvirring bland boende i gränsregioner

De nordiska ländernas olika restriktioner i kampen mot covid-19 har skapat stor förvirring och frustration bland många som bor i gränstrakterna. Det visar en kartläggning som det nordiska Gränshinderrådet har gjort.

25.06.20 | News

Avskaffa tidsskillnaderna i Norden

Nordiska rådet bör verka för att få samma tidszon i hela fastlands-Norden. Det menar Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling.

13.04.18 | Declaration

Joint Nordic Declaration on Fair Competition and Fair Working Conditions

At the meeting of the Nordic Council of Ministers for Labour in Stockholm on 13 April 2018, we – the Nordic Ministers for Employment and Labour – discussed fair competition and fair working conditions from a Nordic perspective.

27.03.20 | Information

The Nordic labour markets and COVID-19

The corona crisis has made its mark on the Nordic region. No part of society has been left untouched by the measures taken to restrict the spread of the virus – and that includes working life.