Content

24.03.21 | News

Gränshinderrådet välkomnar Sveriges gränslättnader för danskar och norrmän

Sverige lättar på inresereglerna från Danmark och Norge. Det innebär bland annat att boende i Danmark och Norge som äger fritidshus i Sverige får åka till sina stugor, och att familjer bosatta på olika sidor av gränsen kan träffas i Sverige. Kravet för inresa är ett negativt coronatest....

10.03.21 | News

Gränshinderrådet: God nyhet att Norge ger pendlare ekonomiskt stöd

Utländska pendlare kommer att få ersättning för den tid de har varit utestängda från sina jobb i Norge. Beskedet tas emot med glädje i det nordiska Gränshinderrådet, som aktivt arbetat för att en lösning ska komma på plats.

13.04.18 | Declaration

Joint Nordic Declaration on Fair Competition and Fair Working Conditions

At the meeting of the Nordic Council of Ministers for Labour in Stockholm on 13 April 2018, we – the Nordic Ministers for Employment and Labour – discussed fair competition and fair working conditions from a Nordic perspective.

27.03.20 | Information

The Nordic labour markets and COVID-19

The corona crisis has made its mark on the Nordic region. No part of society has been left untouched by the measures taken to restrict the spread of the virus – and that includes working life.