Content

  News
  06.07.22 | News

  Ny enkät tar pulsen på gränsregionerna efter pandemin

  Hur upplever folk som bor, pendlar och verkar i de nordiska gränsregionerna tiden efter coronarestriktionerna? Finns det fortfarande störningar kvar, eller går det nu smärtfritt att röra sig över gränserna? Det ska nordiska Gränshinderrådet undersöka i en ny enkät.

  03.06.22 | News

  Paula Lehtomäki moving to a new role

  Paula Lehtomäki, Secretary General of the Nordic Council of Ministers, is going to take up a new role as CEO of Skogsindustrin rf, Finnish Forest Industries Federation. Consequently, she will leave her role at the Nordic Council of Ministers in September 2022, six months before the end...

  17.03.22 | Information

  State of the Nordic Region 2022

  The State of the Nordic Region 2022 reviews the strengths and challenges in Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden, along with Greenland, the Faroe Islands and Åland over a tumultuous 2 years.

  13.04.18 | Declaration

  Joint Nordic Declaration on Fair Competition and Fair Working Conditions

  At the meeting of the Nordic Council of Ministers for Labour in Stockholm on 13 April 2018, we – the Nordic Ministers for Employment and Labour – discussed fair competition and fair working conditions from a Nordic perspective.