The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Utskott: Studiemedel till nordiska folkhögskolestudenter

27.04.20 | News
Studiemedel studerande
Photographer
Yadid Levy/norden.org
Utveckling av det nordiska språksamarbetet, studiemedel till folkhögskolestudenter samt uppföljning på förslaget om gemensam legitimation för osteopater var på agendan när Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur hade sitt första möte online.

Det politiska arbetet i Nordiska rådet fortsätter trots coronakrisens påverkan och måndag den 27 april var det dags för utskottet för kunskap och kultur att mötas digitalt för första gången.

Behovet av ett effektivt nordiskt samarbete som skapar nytta i vardagen för nordborna minskar ju inte på grund av den här krisen. Det är därför viktigt att vi arbetar vidare i nya former.

Kjell-Arne Ottosson, ordförande i utskottet för kunskap och kultur

Studiemedel, friluftsliv och politisk dialog

- Behovet av ett effektivt nordiskt samarbete som skapar nytta i vardagen för nordborna minskar ju inte på grund av den här krisen. Därför är det viktigt att vi arbetar vidare i nya former och på dagens möte kunde vi konstatera att utskottet bidragit till att lösa ett gränshinder för folkhögskolestudenter i Norden, säger utskottets ordförande Kjell-Arne Ottosson.

På rekommendation av Nordiska rådet har den svenska regeringen ändrat i studiemedelsförordningen och infört en möjlighet att bevilja studiemedel i vissa fall för utlandsstudier, vilket gynnar de svenska folkhögskolestudenter som vill studera på en folkhögskola i ett annat nordiskt land. Det var ett av flera ärenden som klubbades som slutbehandlade.

Å andra sidan uppfattade utskottet argumentationen ​​​​​till varför osteopatyrket inte kan regleras som bristfällig och beslutade att begära politisk dialog med den svenska socialministern. Friluftslivet i Norden är ett annat prioriterat område som utskottet vill stärka även om det just nu inte blir till en nordiska handlingsplan.

Omställning och nya samarbeten

Under mötet uppmärksammades även hur skolarbetet organiseras i de olika länderna liksom exempel på hur olika kulturinstitutioner hanterar krisen. Kjell-Arne Ottosson är övertygad om att de nya förutsättningarna stärker behovet för nordiska samarbete i spåret av coronakrisen, inte minst när det gäller undervisning på distans:

- Vi ser ett högt tempo i omställningen till både digital undervisning och nya digitala kulturupplevelser. Oavsett vilken strategi som de olika nordiska länderna har valt. Jag är övertygad om att det kommer få betydande utrymme i utskottsarbetet under kommande år.

Contact information