Utvalg: Utdanningsstøtte til nordiske folkehøyskolestudenter

27.04.20 | Nyhet
Studiemedel studerande
Photographer
Yadid Levy/norden.org
Utvikling av det nordiske språksamarbeidet, utdanningsstøtte til folkehøyskolestudenter samt oppfølging av forslaget om felles legitimasjon for osteopater sto på dagsordenen da Nordisk råds utvalg for kunnskap og kultur hadde sitt første møte på nettet.

Det politiske arbeidet i Nordisk råd fortsetter til tross for koronakrisens påvirkning, og mandag 27. april møttes utvalget for kunnskap og kultur digitalt for første gang.

Behovet for et effektivt nordisk samarbeid som skaper nytte i hverdagen for nordboerne, blir jo ikke mindre av denne krisen. Derfor er det viktig at vi jobber videre i nye former.

Kjell-Arne Ottosson, leder i utvalget for kunnskap og kultur

Studiestøtte, friluftsliv og politisk dialog

– Behovet for et effektivt nordisk samarbeid som skaper nytte i hverdagen for nordboerne, blir jo ikke mindre av denne krisen. Derfor er det viktig at vi jobber videre i nye former, og på dagens møte kunne vi konstatere at utvalget har bidratt til å løse et grensehinder for folkehøyskolestudenter i Norden, sier utvalgets leder Kjell-Arne Ottosson.

På anbefaling fra Nordisk råd har den svenske regjeringen endret studiestøtteforskriften og innført en mulighet for å innvilge studiestøtte for utenlandsstudier i visse tilfeller, noe som er gunstig for de svenske folkehøyskolestudentene som vil studere ved en folkehøyskole i et annet land. Dette var én av flere saker som ble ferdigbehandlet.

På den annen side oppfattet utvalget argumentasjonen for at osteopatyrket ikke kan reguleres, som mangelfull, og vedtok å be om politisk dialog med den svenske sosialministeren. Friluftslivet i Norden er et annet prioritert område som utvalget vil styrke, selv om det akkurat nå ikke blir noen nordisk handlingsplan.

Omstilling og nytt samarbeid

På møtet ble det også fokusert på hvordan skolearbeidet organiseres i de enkelte landene, og hvordan ulike kulturinstitusjoner håndterer krisen. Kjell-Arne Ottosson er overbevist om at de nye forutsetningene øker behovet for nordisk samarbeid i kjølvannet av koronakrisen, ikke minst når det gjelder fjernundervisning:

– Vi ser et høyt tempo i omstillingen til både digital undervisning og nye digitale kulturopplevelser, uansett hvilken strategi hvert enkelt nordisk land har valgt. Jeg er overbevist om at dette vil få betydelig plass i utvalgsarbeidet de nærmeste årene.

Contact information