Udvalg: Studiestøtte til studerende på nordiske folkehøjskoler

27.04.20 | Nyhed
Studiemedel studerande
Photographer
Yadid Levy/norden.org
Udvikling af det nordiske sprogsamarbejde, studiestøtte til studerende på folkehøjskoler samt opfølgning på forslaget om fælles legitimering for osteopater var på dagsordenen, da Udvalget for Kundskab og Kultur i Norden holdt sit første onlinemøde.

Det politiske arbejde i Nordisk Råd fortsætter på trods af coronakrisen, og mandag den 27. april var det tid til det første digitale møde i Udvalget for Kundskab og Kultur i Norden.

Behovet for et effektivt nordisk samarbejde, som skaber nytte i de nordiske borgeres hverdag, bliver jo ikke mindre på grund af krisen. Derfor er det vigtigt, at vi arbejder videre under nye former.

Kjell-Arne Ottosson, formand for Udvalget for Kundskab og Kultur i Norden

Studiestøtte, friluftsliv og politisk dialog

– Behovet for et effektivt nordisk samarbejde, som skaber nytter i de nordiske borgeres hverdag, bliver jo ikke mindre på grund af krisen. Derfor er det vigtigt, at vi arbejder videre under nye former, og på dagens møde kunne vi konstatere, at udvalget har været med til at fjerne en grænsehindring for studerende på folkehøjskoler i Norden, siger udvalgets formand Kjell-Arne Ottosson.

På anbefaling fra Nordisk Råd har den svenske regering ændret reglerne for studiestøtte og indført en mulighed for i visse tilfælde at bevilge studiestøtte til studier i udlandet, hvilket gavner svenske studerende på folkehøjskoler, der ønsker at studere på en folkehøjskole i et andet nordisk land. Det var bare et af flere punkter, der blev markeret som færdigbehandlede.

På den anden side anså udvalget argumenterne for, at osteopatfaget ikke kan reguleres, for at være mangelfulde, og man besluttede at gå i dialog med den svenske socialminister. Friluftslivet i Norden er et andet prioriteret område, som udvalget ønsker at styrke, men der vil ikke blive udarbejdet en nordisk handlingsplan på nuværende tidspunkt.

Omstilling og nye samarbejder

På mødet var der også fokus på organisering af skolearbejdet i de forskellige lande og på forskellige kulturinstitutioners håndtering af krisen. Kjell-Arne Ottosson er overbevist om, at de nye forudsætninger i kølvandet på coronakrisen øger behovet for nordisk samarbejde, ikke mindst hvad angår fjernundervisning:

– Vi ser en hastig omstilling til både digital undervisning og nye, digitale kulturoplevelser, uanset hvilken strategi de nordiske lande har valgt. Jeg er overbevist om, at det vil komme til at fylde en hel del i udvalgets arbejde i de kommende år.

Contact information