24.1.
Presentation by the president-elect from Finland of the country’s presidency programme for the Nordic Council in 2022, Document 14/2021

435
Erkki Tuomioja
Main speech

Tack herr president! Tack för förtroendet som ni visat genom att välja mig till rådets president för nästa år. Jag har haft äran att fungera som president för första gången för nästan 14 år sedan.

436
Rasmus Nordqvist
Reply

Jeg ved, at det ikke er normalt at tage en replik på dette punkt, men jeg fik alligevel noget på hjerte, da jeg hørte om det fantastiske program, som I lægger frem.

438
Presentation

Tack ordförande! Kära nordiska vänner! Jag vill inleda med att gratulera den nyvalda rådspresidenten och vicepresidenten på Ungdomens Nordiska Råds vägnar.