1.1.
Opening speech by the President of the Nordic Council

2
Erkki Tuomioja
Main speech

Stort tack, talman Vanhanen, och tack för att vi får avhålla vår nordiska session här i vårt fina parlament!