Nominees 1980

Denmark

  • Nørholm, Ib – Symphony no. IV “Modskabelse”
  • Gudmundsen-Holmgreen, Pelle – “Symfoni og Antifoni” – (WINNER)

Finland

  • Englund, Einar – Sonata for piano
  • Heininen, Paavo – “Dia”

Iceland

  • Þorkell Sigurbjörnsson – Nídur, concert for double bass
  • Hallgrímus Helgason – Helgistef

Norway

  • Janson, Alfred – Prelude for violin and orchestra
  • Rypdal, Terje – Symphony

Sweden

  • Bodin, Lars-Gunnar – “Skärvor av en tid som kommer” & “För Jon”
  • Nørholm, Ib – Symphony no. 2