8. Reports on Nordic Co-operation

Præsident: Per-Kristian Foss

Dokumentation:

 - Nordisk Råds årsberetning 2011 (Dokument 1/2012)

 - Nordisk Ministerråds samlede virksomhed – årsregnskab for 2011 (C 1)

 - Kontrolkomiténs beretning om virksomheden 2012

 - Komitéforslag om effektivisering af Nordisk Råds rekommandationer, A 1575/kk

 - Beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om revisionen af Nordisk Ministerråds virksomhed for 2011 (C 3/kk)

 - Beretning til Nordisk Råd om revisionen af Nordisk Råds regnskab for 2011 (C 4/kk)

 - Beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om revisionen af Nordisk Kulturfonds virksomhed for 2011 (C 5/kk)

 

Beslutning:

  • Rådet besluttet at tage Dokument 1/2012 til efterretning
  • Rådet besluttet at tage Dokument C1 til efterretning
  • Rådet besluttet at tage Kontrolkomiteens redegørelse til efterretning
  • Kontrolkomitéens rekommandation i anledning af A 1575/kk blev godkendt - Rek. 19/2012, IB 2/2012
  • Rådet besluttet at tage dokumenterne C3, C4 og C5 til efterretning