7. Reports on Nordic Co-operation

Dagsordenspunktet blev af tidsmæssige årsager behandlet om torsdagen den 31. oktober i stedet for den 30. oktober.

Dokumentation:

- Nordisk Råds årsberetning 2012 (Dokument 1)

- Nordisk Ministerråds samlede virksomhed – årsregnskab for 2012 (C 1)

- Kontrolkomitéens beretning om virksomheden 2013 (Dokument 17)

- Beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om revisionen af Nordisk Ministerråds virksomhed for 2012 (C 3/kk)

- Beretning til Nordisk Råd om revisionen af Nordisk Råds regnskab for 2012 (C 4/kk)

- Beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om revisionen af Nordisk Kulturfonds virksomhed for 2012 (C 5/kk)

Beslutning:

  • Rådet besluttede at tage Dokument 1/2013 til efterretning
  • Rådet besluttede at tage Dokument C 1/2013 til efterretning
  • Rådet besluttede at tage Dokument 17/2013 til efterretning
  • Rådet besluttede at tage Dokument C 3/kk  til efterretning
  • Rådet besluttede at tage Dokument C 4/kk til efterretning
  • Rådet besluttede at tage Dokument C 5/kk til efterretning