3. Freedom of movement

Præsident: PHIA ANDERSSON

Dokumentation:

  • Betänkande över Medlemsförslag om initiativ till att gå vidare med tanken på en Nordisk Förbundsstat, A 1633/presidiet

Fru president! Jag har under mina år i Nordiska rådet många gånger insett nyttan av ett starkare och tydligare nordiskt samarbete. Tanken om en nordisk förbundsstat är inte ny. Den har kommit upp…

Fru president! Jag pratar på mittengruppens vägnar, och vi tycker att det på många områden skulle finnas ett mervärde i en starkare union i Norden. Låt mig nämna ett par exempel. För enskilda…

Jeg er helt overbevist om at et tettere nordisk samarbeid er noe som både Norden og Nordens land trenger, og jeg tror også det er noe som verden trenger. For å ta det siste først: Den store…

Nordisk Frihed sætter stor pris på det nordiske samarbejde og debatterer gerne, hvordan vi kan styrke det i årene, der kommer fremover, på enhver måde. Men det er med den helt klare forudsætning,…