7. Welfare in the Nordic Region

Præsident: MORTEN LØKKEGAARD

Dokumentation:

  • Betænkning over Medlemsforslag om et øget nordisk samarbejde omkring au pair-ordningen i de enkelte lande, A 1619/velfærd
  • Utvalgsforslag om velferdstjenester i distriktene i Norden, A 1622/velferd
  • Utvalgsforslag om barn og unges psykiske helse i Norden, A 1643/velferd
  • Utvalgsforslag om voksne med senskader etter seksuelle overgrep i barndommen, A 1645/velferd
  • Betänkande över Medlemsförslag om ökad kunskap och bättre behandling av missbruk genom nordiskt samarbete i forskningsnätverk, A 1644/välfärd

Velferdsutvalget fremmer forslaget om felles innsats for å bedre au pairenes forhold i Norden. Au pair betyr på like fot, men i noen tilfeller er dette utnyttelse av andre mennesker. Det kan i…

Tak for den pæne præsentation. I Danmark har vi også arbejdet med au pair-ordningen, og det er selvfølgelig rigtigt, at det oprindelig er tænkt som kulturudveksling. Det fungerer også i nogle…

Arvoisa puheenjohtaja! Hyvät kuulijat! Au pair -järjestelmä on alun perin tarkoitettu molemminpuoliseksi kulttuurivaihdoksi, joka antaa 18-30-vuotiaille nuorille ihmisille mahdollisuuden saada…

Arvoisa puheenjohtaja! Hyvinvointivaliokunta on huolestunut kielteisestä kehityksestä, joka on useiden vuosien ajan vallinnut Pohjoismaiden reuna-alueilla, maakunnissa, lääneissä, kunnissa sekä…

Related case: Utvalgsforslag om velferdstjenester i distriktene i Norden

Puheenjohtaja! Tuen lämpimästi tätä hyvinvointivaliokunnan esitystä.

Todellakin meillä harvaan asutulla alueella väki vähenee ja vanhenee, ja siitä muodostuu meille niin sanotusti ongelma,…

Related case: Utvalgsforslag om velferdstjenester i distriktene i Norden

Den venstresosialistiske grønne gruppen støtter også initiativet, og det er et spennende initiativ, som på mange måter prøver å gi seg i kast med noen av de store utfordringene som er i vår tid –…

Related case: Utvalgsforslag om velferdstjenester i distriktene i Norden

Arvoisa puheenjohtaja! Harva asutus, syrjäisyys ja rakenteellinen heikkous ovat ongelmia, joilla on tietyt seuraukset. Ne esiintyvät usein rinnakkain ja yhdessä muodostavat hyvin suuren…

Related case: Utvalgsforslag om velferdstjenester i distriktene i Norden

Kjære nordiske venner. Vi som lever i Norden er privilegerte. Vi har det materielt godt, vi har et godt utbygd velferdssystem og vi har lav arbeidsledighet sammenlignet med resten av Europa, men…

Related case: Utvalgsforslag om barn og unges psykiske helse i Norden

Herr president! Delegater!

Bente redogjorde för utskottets inställning på ett väldigt bra sätt.

Vi vill ju att Norden ska vara en bra plats att leva på. Om utvecklingen fortsätter,…

Related case: Utvalgsforslag om barn og unges psykiske helse i Norden

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät neuvoston jäsenet! Mielenterveys on vakava asia. Arviolta 30 – 50 prosenttia meistä tulee elinikämme aikana kokemaan mielenterveyden häiriöitä, jotka joillakin…

Related case: Utvalgsforslag om barn og unges psykiske helse i Norden