9. Question time with the Nordic Ministers for the Environment

Præsident: ÓLINA ÞÓRVARDARDÓTTIR

Præsidenten: Vi har nå en time, fram til kl. 12.00, til å stille muntlige spørsmål til miljøministrene. Medlemmerne stiller spørsmål til miljøministrene fra talestolen. For å spare tid er det derfor fint hvis neste talere i rekken er forberedt på å gå frem.

Jeg vil gjøre oppmerksom på at spørsmålsstilleren har 1 minutt på seg til å framføre sitt spørsmål og den som blir spurt har 2 minutter til å gi et svar. Presidenten kan deretter gi spørsmålsstilleren ordet for et kort tilleggsspørsmål.

Præsidenten: Alle som ønsker å stille spørsmål til en miljøminister bedes å holde opp sina kort nå!

Tak for det. Tal fra den svenske miljømyndighed Naturvårdsverket viser, at 57 pct. af den svenske affaldsimport kommer fra Norge, og at langt det meste forbrændes og anvendes til fjernvarme. Det…

Norden er ganske riktig en foregangsregion på avfallsområdet. Blant annet går svært lite avfall i de nordiske landene til deponi, noe som legger til rette for at ressursene i avfallet kan utnyttes…

Tack för frågan! Det är riktigt att det i Sverige med vår långa och integrerade gräns till Norge sker ett utbyte av många olika produkter och material. Jag tror i likhet med min norska kollega att…

Fru president, delegater och ministrar! Som ordförande i Medborgar- och konsumentutskottet har jag och vi bedrivit ett arbete när det gäller antibiotikaresistens och en giftfri vardag. Vi har…

Som jeg forstår spørgsmålet, går det på, hvor man forestiller sig et nordisk samarbejde i forhold til EU. Vi har netop på vores miljøministermøde kort før denne spørgetime bl.a. drøftet…

Tak for ordet. Det er jo altid spændende at se udfordringer ud fra paradokser, og der er selvfølgelig også paradokser ved Norge. Specielt vil jeg tage fat i paradokset miljønationen Norge, som…

Norge er i den særstilling at vi er en olje- og gassnasjon samtidig som vi har en aktiv miljøpolitikk. Vi er blant de land i verden som klarer å kombinere det, og derfor jobber vi veldig for å få…

Suomalaiset ovat ahkeria pullojen ja tölkkien kierrättäjiä. Tölkkien kierrätysaste oli viime vuonna noin 97, muovisten PEP-pullojen 92 ja kierrätyspullojenkin lähes 90 prosenttia. Jokainen…

I Finland och de övriga nordiska länderna returneras över 90 procent av flaskor och burkar, såsom den frågande sade. Insamlingssystemet utvecklas hela tiden. Till exempel tar butikerna i Finland…

Nordisk råd skal jo brukes til samarbeid og være i samarbeidets ånd. Jeg synes kanskje noen av innleggene i dag har vært misbruk av denne talerstolen i så måte.

Nå ønsker jeg å utfordre…