10. International policy

Præsident: HENRIK DAM KRISTENSEN / JUHO EEROLA

Præsidenten: Jag ber medlemmarna inta sina platser.

Presidenten: På grund av tidsbrist och ministrarnas möjligheter att delta, föreslås en del ändringar i dagordningen.

Efter den internationella debatten som nu följer, kommer en ny dagordningspunkt som innehåller ”Ministerrådsförslag och redogörelser” (ny dagordningspunkt 11)

Övriga ändringar i dagordningen informeras det om senare.

Dokumentation:

Beslutning:

  • Rådet besluttede at tage Dokument 14/2015 til efterretning
  • Rådet besluttede at tage Dokument 15/2015 til efterretning
  • Rådet besluttede at tage Dokument 17/2015 til efterretning
  • Rådet besluttede at tage Dokument 9/2015 til efterretning
  • Rådet besluttede at tage Dokument 12/2015 til efterretning

Excellencies, ladies and gentlemen, fellow Nordics! It is for me a unique moment to be here at the Nordic Council representing the United Nations and the UN Secretary-General, not only because I…

Fundarstjóri. Kærar þakkir fyrir áhugaverðan og góðan fyrirlestur. Nú kom fram í fyrirlestrum tveggja sérfræðinga, sem ræddu málefni flóttamanna í gær, að Evrópa hefur áður staðið frammi fyrir…

Jag vill till att börja med tacka för att du betonar respekten för folkrätten, asylrätten och de mänskliga rättigheterna när vi funderar på en lösning på flyktingsituationen. Jag skulle vilja höra…

Mange tak for det. Til Ólína Kjerúlf vil jeg med hensyn til, om det kun er et spørgsmål om vilje, sige: Man skal ikke underkende de politiske strømninger, og man skal ikke underkende de…

Tak. Mange tak for talen. Det er jo en tale, der omfatter nogle globale udfordringer. Jeg er jo glad for, at vi her i Norden er blandt dem, der er mest givende og hjælpende overalt på kloden. Jeg…

Kuten herra Bach erinomaisessa puheessaan totesi, me olemme viimeinen sukupolvi, joka voi pysäyttää ilmastonmuutoksen. Neuvottelun pohjaksi on melko lyhyt teksti, jossa on mukana maiden…

Tak for det.

Til Henrik Brodersen: Jeg er jo enig i analysen af, at det vigtigste og det, man bør fokusere mange kræfter på, er at hjælpe i nærområderne. Jeg har jo været i flygtningelejrene…

Jag har tagit upp de här frågorna många gånger. Jag blev glad över att höra att man talar mer om investeringar på plats; man talar om att bygga skolor, sjukhus och så vidare där personerna finns.…

Herr president! Jag tackar undersekreteraren för en väldigt bra presentation. Den var välkommen och framåtsyftande.

Den svenska regeringen har väldigt tydligt deklarerat att Sverige bedriver…

Tak for det, vil jeg sige til Paula Bieler. Det er svære spørgsmål, og som FN-ansat må jeg jo henvise til, at det er medlemslandenes opgave fortsat at se på, om de konventioner, vi har, skal…