15.04.21 | News

Uro for den nordiske e-ID løsning

Nordisk råds utvalg for vekst og utvikling i Norden er bekymret for fremdriften for NOBID-prosjektet. En gjensidig anerkjennelse av nasjonale e-ID løsninger avhenger av at alle de nordiske landene sikrer at deres nasjonale e-ID kan kobles til de andre landene. Utvalget er urolig for at ...

15.04.21 | News

New report: Pandemic brings big changes to Nordic media

The corona pandemic has had a major impact on the Nordic news media. Advertising revenue has fallen sharply, while interest in professional news coverage has risen. Several companies have reported record sales of digital subscriptions as a result of the pandemic, according to a new repo...