Naturforvaltning og data

Fra indsamling til forvaltning – en oversigt over de nordiske landes nationale naturdatabaser og procedurer for håndtering af data

Information

Udgivelsesdato
Beskrivelse
Dette arbejdspapir har til formål, at overordnet beskrive infrastrukturen for artsdata i de nordiske lande, inklusive dataindsamling, behandling, og hvordan data bliver brugt i forvaltningen. I arbejdspapiret beskrives de nationale artsdatabaser, de systemer som ligger bag, samt eksempler på, hvordan databaserne bruges i naturforvaltning i Danmark, Finland, Færøerne, Grønland, Island, Norge, Sverige og Åland. Notatet angiver mange kilder, hvor læseren selv kan finde uddybet information om de forskellige databaser, deres tekniske baggrund og manualer for brug. 
Publikationsnummer
2024:901