Kuolemantapauksessa maksettavat Norjan etuudet

Norske ytelser ved dødsfall
Täältä saat tietoa kuolemantapauksessa maksettavista etuuksista Norjassa.

Omaiset ovat toisinaan oikeutettuja etuuksiin kuolemantapauksen sattuessa. Leskeneläkkeen (gjenlevendepensjon) tai lesken alkueläkkeen (overgangsstønad til gjenlevende) saamisen edellytyksenä on yleensä, että kuulut Norjan sosiaaliturvaan. Perhe-eläkkeiden maksamisesta vastaa Norjan sosiaaliturvaviranomainen NAV (Arbeids- og velferdsetaten).

Oletko oikeutettu etuuteen aviopuolisosi tai kumppanisi kuollessa?

Oikeutesi etuuteen aviopuolisosi tai kumppanisi kuollessa riippuu avioliiton pituudesta ja siitä, onko teillä lapsia. Etuuksien edellytyksenä on yleensä, että vainaja on kuulunut Norjan sosiaaliturvan piiriin kuolemaa edeltäneiden kolmen vuoden ajan.

Jos leski on ollut naimisissa vähintään viisi vuotta tai jos hänellä on yhteisiä lapsia edesmenneen puolisonsa kanssa, hän voi saada leskeneläkettä (gjenlevendepensjon). Leskeneläke määräytyy edesmenneelle puolisolle Norjan sosiaaliturvassa kertyneen eläkkeen perusteella. Jos avopuolisoilla on yhteisiä lapsia, heidät rinnastetaan aviopuolisoihin. Jos puolisot ovat olleet naimissa alle viisi vuotta eikä heillä ole tai ole ollut yhteisiä lapsia, leski voi olla oikeutettu lesken alkueläkkeeseen (overgangsstønad til gjenlevende ektefelle/partner).

Avopuolisoiden on täytynyt asua samassa osoitteessa.

Etuuksia haetaan asuinmaan sosiaaliturvaviranomaiselta. Jos asut Norjassa, löydät hakulomakkeen NAVin verkkosivuilta. Alla olevista linkeistä löydät hakulomakkeen ja lisätietoja leskeneläkkeestä.

Oletko oikeutettu etuuteen vanhempiesi kuollessa?

  Jos lapsen toinen vanhempi tai molemmat vanhemmat kuolevat, lapsi voi olla oikeutettu lapseneläkkeeseen (barnepensjon). Lapseneläkkeen tarkoituksena on lapsen elatuksen turvaaminen. Eläkkeen maksaa NAV.

  Mitä tapahtuu eläkkeelle avio- tai avopuolison kuollessa? 

  Norjan sosiaaliturvajärjestelmästä maksettava vanhuuseläke on elinikäinen, ja sen maksu loppuu eläkkeensaajan kuollessa. Vanhuuseläkettä ei siis makseta vainajan omaisille. Avo- tai aviopuolison kuoltua leski voi hakea leskeneläkettä.

  Mistä saat lisätietoja?

  Ota yhteyttä NAViin, jos sinulla on kysyttävää Norjan perhe-eläkkeistä.

  Ota yhteyttä viranomaiseen
  Kysy Info Pohjolalta

  Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

  HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

  Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.