Hyödyllisiä tietolähteitä ja julkaisuja

Syvenny yleisiin ja teemakohtaisiin tietolähteisiin ja julkaisuihin, jotka liittyvät 17. marraskuuta 2020 järjestettävään Choosing Green -etätapahtumaan. Julkaisut ovat Pohjoismaiden ministerineuvoston ja sen alaisten laitosten omia.

Pohjoismaiden ministerineuvoston visiona on tehdä Pohjolasta maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä.

State of the Nordic Region 2020

Päästöjä voitaisiin vähentää paljon nykyistä enemmän vain ottamalla oppia pohjoismaisilta naapureilta.

Nordic Green to Scale for Cities and Communities

Vähemmistö Pohjolan asukkaista uskoo, että poliitikot pystyvät ryhtymään tarvittaviin toimiin ilmastonmuutoksen hallitsemiseksi.

Demokratia ja ilmastotoimet Pohjoismaissa