Uusi pohjoismainen raportti: Grönlanti ainoa Pohjoismaa, jonka väkiluku vähenee

09.02.18 | Uutinen
Grønland
Valokuvaaja
Imageselect.dk
Muun Pohjolan väkiluku kasvaa, mutta Grönlannin väkimäärä vähenee.

Pohjoismaiden ministerineuvoston uudessa ”State of the Nordic Region 2018” -raportissa analysoidaan eri Pohjoismaista kerättyjä tunnuslukuja ja vertaillaan niitä yli maa- ja aluerajojen. Grönlannin tuloksissa pistää silmään erityisesti väkiluvun väheneminen. Maa sijoittuu varsin heikosti myös koulutustasoa ja työllisyysastetta koskevissa vertailuissa.

Toisaalta Grönlanti on Pohjolan ainoa maa, jossa työvoiman suhteellinen osuus ei ole pienentynyt viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana. 15–65-vuotiaan väestön osuus on päinvastoin kasvanut hienoisesti.

”State of the Nordic Region” valottaa monia ongelmia ja matalaan koulutustasoon liittyviä haasteita, joista Grönlannissa keskustellaan jo paljon.

– ”State of the Nordic Region” valottaa monia ongelmia ja matalaan koulutustasoon liittyviä haasteita, joista Grönlannissa keskustellaan jo paljon. Ei pidä silti unohtaa, että Pohjoismaissa on saumaa yhteistyön lisäämiseen ja useita vahvoja verkostoja, jotka ovat hyvin kiinnostuneita arktisesta alueesta ja joilla on silmää Grönlannin rikkaalle kulttuurille, toteaa Grönlannin Pohjola-instituutin (NAPA) johtaja Mats Bjerde.

Pohjolan tila

”State of the Nordic Region” -raportin yleispäätelmät antavat aihetta iloon: Pohjoismaiden talous ja työmarkkinat ovat paremmassa jamassa kuin EU:ssa keskimäärin. Vertailun mukaan Pohjoismaat ovat myös varsin hyviä houkuttelemaan ulkomaisia investointeja. Niiden osuus kaikista Eurooppaan tulevista suorista ulkomaisista investoinneissa on 7 %, vaikka maiden osuus Euroopan väestöstä on alle 4 %.

Hyvää taloudellista tilannetta tukee kaksi suuntausta: Pohjola on yhä yksi EU:n digitalisoituneimmista alueista, ja olemme yhä naapureita edellä myös innovaatiotoiminnassa, joskin etumatka on kutistunut. Raportti viittaa niin ikään suuriin mahdollisuuksiin, joita liittyy biotalouteen eli luonnonvaroihin perustuvaan kestävään kasvuun.

Tilastoaineistosta ilmenee kuitenkin myös seikkoja, jotka antavat aihetta huoleen. Väestö ikääntyy maahanmuutosta huolimatta, ja muuttoliike keskittyy yhä enemmän suurten kaupunkien ympäristöön. Haasteita on myös maahanmuuttajien kiinnittymisessä työmarkkinoille.

Raportissa esitellään tärkeiden yhteiskunnan sektorien onnistumisia ja haasteita. Tämä on pohjoismaista yhteistyötä parhaimmillaan.

– ”State of the Nordic Region” on tietopaketti, joka tarjoaa kokonaisnäkökulman Pohjoismaiden kehitykseen ja auttaa pohjoismaisia päättäjiä luomaan uutta politiikkaa. Raportissa esitellään tärkeiden yhteiskunnan sektorien onnistumisia ja haasteita. Tämä on pohjoismaista yhteistyötä parhaimmillaan, sanoo Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Dagfinn Høybråten.

Faktaa:

”State of the Nordic Region” tarjoaa rautaisannoksen tietoa koko Pohjolan taloudesta, väestönkehityksestä, työllisyydestä, koulutuksesta ja monista muista seikoista, joita havainnollistavat ainutlaatuiset kartat. Joka toinen vuosi ilmestyvää raporttia julkaisee Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen Nordregio-tutkimuskeskus, ja se katsastaa Pohjoismaiden alueiden kunnon. Julkaisuun sisältyy Nordregion suunnittelema alueellisen potentiaalin indeksi, joka kuvaa Pohjoismaiden 74 alueen dynaamisuutta perinteisten ja vertailukelpoisten tilastomuuttujien pohjalta.

Koko raportin voi ladata täältä:

Ota yhteyttä