Pohjoismaiden ministerit: Lisääntyneen ruutuajan ja lasten ja nuorten pahoinvoinnin syy-yhteys huolettaa

17.04.24 | Uutinen
Iphone og digitalisering
Photographer
Photo by Gilles Lambert on Unsplash
Pohjoismaiden sosiaali- ja terveysministerit haluavat lisää yhteispohjoismaisia toimia, joilla puututaan lasten ja nuorten lisääntyneen ruutuajan terveys- ja hyvinvointivaikutuksiin.

Digitaaliset ratkaisut voivat vaikuttaa myönteisesti sosiaaliseen kanssakäymiseen. Toisaalta monet tutkimukset osoittavat, että ruutuajan lisääntyminen ja älypuhelinten varhainen käyttö heikentävät lasten ja nuorten unta, hyvinvointia ja itsetuntoa. Myös katsotulla sisällöllä voi olla sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia.  

Ministerit haluavat selvittää, miten Pohjoismaat voisivat puuttua asiaan yhteisin toimenpitein: 

”Ruutuaika vie nykyään suuren osan lasten ja nuorten vapaa-ajasta. Se mahdollistaa sosiaalisen kanssakäymisen sekä tiedon löytämisen. Samalla olemme hyvin huolissamme lisääntyneen ruutuajan kielteisistä vaikutuksista, jotka heikentävät lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia.

Haluamme siksi lisätä painetta teknologiayritysten suuntaan, jotta ne ottaisivat vastuuta ja ryhtyisivät toimiin vähentääkseen tuotteidensa kielteisiä vaikutuksia lasten ja nuorten terveyteen.”

Pohjoismaiden ministerit toteavat näin lausunnossa, jonka he antoivat Tukholmassa pitämänsä kokouksen jälkeen. 

Photographer
Boris Vasic

Tutkija suosittaa kännykättömiä vyöhykkeitä

Ministerit kuulivat kokouksessa Karoliinisen instituutin tutkijaa Sissela Nutleya, joka viittasi alan pohjoismaisiin ja kansainvälisiin tutkimuksiin. Hän osoitti muun muassa selkeän kumulatiivisen vaikutuksen älypuhelimen käytön varhaisen aloittamisen ja kielteisten mielenterveysvaikutusten välillä. Lisäksi tiedetään, että kuusi tuntia tai sitä vähemmän nukkuvien teini-ikäisten osuus on kasvanut kuluneiden 10 vuoden aikana, koska yhä useampi pitää kännykkää makuuhuoneessa. 

Sissela Nutleylla olikin ministereille selkeitä suosituksia: Pohjoismaiden tulisi tehdä yhteistyötä ja ottaa kännykkävapaita vyöhykkeitä käyttöön muuallakin kuin kouluissa:

”Lapsia ja nuoria pitää auttaa luomalla lisää kännykättömiä vyöhykkeitä. Heidän pitää oppia meiltä, että sosiaalisissa tilanteissa pannaan kännykät pois, koska muuten keskustelu unohtuu. Kännykkäkieltoa voidaan noudattaa silloin, kun ollaan yhdessä muiden kanssa, makuuhuoneessa tai koulussa.”

Ruotsin sosiaaliministeri Jakob Forssmed on samaa mieltä tutkijan kanssa ja katsoo, että Pohjolan tulisi kiihdyttää toimiaan alalla:

Asiaa selvitetään nyt sosiaali- ja terveyspolitiikan ministerineuvoston (MR-S) alaisessa työryhmässä. Suosituksia on luvassa myöhemmin tänä vuonna.