Pohjoismaiden neuvostolta lausunto Israelista ja Palestiinasta

08.04.24 | Uutinen
Valokuvaaja
Gwenaël Akira Helmsdal Carré
Hamasin ja Israelin välinen sota on aiheuttanut suuria siviilitappioita. Pohjoismaiden neuvosto toteaa vuotuisessa teemaistunnossaan Färsaarilla 8. huhtikuuta, että Pohjoismailla voi olla rooli rauhaa edistävässä kansainvälisessä työssä.

– Rauha on yksi pohjoismaisista arvoista, ja Pohjoismailla sekä Pohjoismaiden neuvostolla on vahva halu edistää konfliktien rauhanomaista ratkaisemista. Pohjoismailla on hyvä maine, ja ne nauttivat maailmalla vahvaa luottamusta rauhanomaisten ratkaisujen edistäjinä, sanoo varapresidentti Oddný G. Harðardóttir.

Rauha ja turvallisuus keskiössä

Islanti toimii vuonna 2024 puheenjohtajamaana Pohjoismaiden neuvostossa, joka on Pohjoismaiden parlamentaarinen yhteistyöelin. Islanti keskittyy puheenjohtajuusohjelmassaan vahvasti rauhaan ja turvallisuuteen arktisella alueella mutta myös kansainvälisesti. Varapresidentti Oddný G. Harðardóttir ja Pohjoismaiden neuvoston sosiaalidemokraattinen ryhmä esittelivät lausunnon Pohjoismaiden neuvoston päättävälle elimelle puheenjohtajistolle, joka päätti yksimielisesti tukea lausuntoa Tórshavnin-teemaistunnossa 8. huhtikuuta.

Lausunnossa korostetaan sitä, että Pohjoismailla on pitkät perinteet työstä, jossa edistetään ja suojellaan kansainvälisiä lakeja ja sopimuksia tukemalla varsinkin YK:n alaista kansainvälisten järjestöjen toimintaa. Pohjoismaat ovat toimineet vuosien varrella kansainvälisinä rauhanvälittäjinä, edistäneet kansainvälisiä rauhan- ja aseidenriisuntasopimuksia sekä tarjonneet puitteita tärkeille rauhanneuvotteluille.