Vain Ruotsi vastustaa uutta liikennepolitiikan ministerineuvostoa

02.11.23 | Uutinen
Tog
Photographer
Magnus Fröderberg
Pohjoismaiden neuvoston Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta jatkaa ponnisteluja uuden liikennepolitiikan pohjoismaisen ministerineuvoston perustamiseksi. Valiokunta hiillostaa Ruotsia, joka on nyt ainoa ehdotusta vastustava maa. Pohjoismaiset yhteistyöministerit rahoittavat seuraavaksi analyysin nykyisestä yhteistyömuodosta, jotta lopullisen päätöksen teko helpottuisi.

Pohjoismaiden neuvosto katsoo, että liikenne- ja infrahankkeiden koordinointia on lisättävä, jotta Pohjoismaat voisivat saavuttaa vision kestävästä ja integroituneesta Pohjolasta. Pohjoismaiden neuvosto teki jo vuonna 2018 ehdotuksen siitä, että Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisuuteen perustettaisiin uudelleen erillinen liikennepolitiikan ministerineuvosto. Se lisäisi tehokuutta ja loisi edellytyksiä tulevaisuuden kestävälle liikenneinfrastruktuurille alueella. Kyse on muun muassa ratkaisuista, jotka liittyvät meri- ja lentoliikenteen sähköistämiseen sekä rajat ylittävän joukkoliikenteen lisäämiseen.

Paine Ruotsia kohtaan kasvaa

Ehdotusta pohdittiin Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2022 istunnossa, jolloin se sai vihreää valoa Islannilta, Tanskalta ja Norjalta. Suomen ja Ruotsin tuki jäi sen sijaan uupumaan. Suomen kanta on kuitenkin muuttunut uuden hallituksen myötä. Hallitusohjelman mukaan Suomi edistää pohjoismaisten liikennejärjestelmien koordinointia ja liikenneasioita käsittelevän ministerineuvoston perustamista. Näin ollen Ruotsi jää yksinään laiturille. 

– Pohjoismaiden neuvoston parlamentaarikot, mukaan lukien Ruotsin valtiopäivien jäsenet, sekä elinkeinoelämä ja raja-alueet ovat jo pitkään ajaneet liikenteen ja infrastruktuurin koordinointiin keskittyvää ministerineuvostoa. Ruotsi ei kuitenkaan tunnu lämpenevän sille, kasvu- ja kehitysvaliokunnan puheenjohtaja Kjell-Arne Ottosson kommentoi valiokunnan ja pohjoismaisten yhteistyöministerien tämänpäiväistä kokousta. 

Elinkeinoelämä vaatii yhä enemmän yhteispohjoismaisia strategioita ja panostuksia liikennesektorilla. Jopa Pohjoismainen logistiikkayhdistys, joka edustaa 15 000:ta kuljetus- ja logistiikka-alan jäsenyritystä, toteaa Altinget-uutissivustossa julkaistussa mielipidekirjoituksessaan näin: ”Pohjoismainen liikenneministerineuvosto edistäisi koko Pohjolan vihreää siirtymää.” Oslossa selvisi kuitenkin tänään, että Ruotsin yhteistyöministeri Jessika Roswall ei ole vakuuttunut asiasta. Hän korosti, että Pohjoismaissa on jo nyt monia hyviä toimenpiteitä ja yhteistyöhankkeita liikenteen koordinoimiseksi.

Joko päätös on ovella? 

Helmikuussa on määrä saada uusi analyysi liikenne- ja infrastruktuurialan nykyisestä pohjoismaisesta koordinaatiosta. Yhteistyöministerien pyrkimyksenä on esitellä raportin tuloksia Pohjoismaiden neuvoston teemaistunnossa huhtikuussa. Valiokunta kaipasi selkeää aikataulua sille, milloin yhteistyöministereiltä voidaan odottaa lopullista päätöstä uudesta ministerineuvostosta. Tähän yhteistyöministerit eivät vielä pysty vastaamaan. Valiokunta suhtautuu myönteisesti asian etenemiseen ja toivoo Ruotsinkin lopulta hyppäävän samaan junaan.