Ministerrådsförslag: Barn och unga i Norden - en tvärsektoriell strategi för Nordiska ministerrådet 2016-2022

17.03.16 | Asia

Tietoja

Asiakirjanumero
B 305/välfärd
Tila
Asia on poistettu
Päivämäärä
Hakusanat

Liitteet

Päätös
Fremstilling: MR-förslag Barn och unga i Norden - en tvärsektoriell strategi för Nordiska ministerrådet
Fremstilling
Beslutning - B 305-välfärd- MR-förslag Barn och unga i Nord.pdf
PDF document, 54.21 KB
Ikke foretage sig yderligere
Intern beslutning