Jäsenehdotus rinnakkaisten alojen ammattikoulutusten ja ammattipätevyyden vastavuoroisesta tunnustamisesta

09.10.17 | Asia

Liitteet

Päätös
Rek. 21/2019 - Ömsesidigt godkännande av utbildning och yrkesmässiga kvalifikationer inom parallella arbetsområden
Recommendation
Rek. 21_2019.pdf
PDF document, 145.53 KB
Rek. 21_2019_FI.pdf
PDF document, 145.92 KB
Rek. 21_2019_IS.pdf
PDF document, 139.73 KB
Ilmoitus