Fredrik Karlström (Replik)

Tietoja

Speech type
Vastauspuheenvuoro
Speech number
265
Date

Fru president! Låt mig återgå till det förra anförandet och säga att grön tillväxt är nyckeln till framgång för Norden. Det är vi helt eniga och överens om. Är det någonstans som grön tillväxt fungerar så är det i glesbygden och på landsbygden. Där finns förutsättningar för vindkraft, för biomassa, ja, det finns otroliga förutsättningar som baserar sig på en förståndig ekonomi. Det måste dessutom vara en ekonomisk bärkraftighet i de affärsmodeller som lyfts fram. Det ligger i själva naturen att det finns pengar att tjäna på att göra en omställning mot grönare tillväxt. Jag ser därför inte några konflikter med ministerrådets förslag och de riktlinjer som visar vägen för de kommande fyra åren. Det kommer att bli en bra grund för arbetsgruppen att jobba vidare från. Det kommer att vara starkt fokus på just dessa tre insatsområden, och där är grön tillväxt det kanske viktigaste som genomsyrar alla områden i Norden.