Marit Nybakk (Hovedindlæg)

Tietoja

Laji
Varsinainen puheenvuoro
Puheen numero
3
Henkilö
Speaker role
Nordisk Råds president
Päivämäärä

Da er det igjen min jobb å åpne denne debatten før statsministrene får ordet.

Jeg skal ikke si så veldig mye mer enn det jeg har sagt tidligere, men bare understreke hvilken viktig region Norden er i Europa, at vi er premissleverandører inn i det europeiske samarbeidet, og at vi faktisk utgjør 25 millioner innbyggere. Det er ganske mye. Vi er verdens 10. største økonomi. Det er større enn BRICS-landene Russland og Brasil – altså blant de største i Europa.

Våre verdier og vår samfunnsmodell som skal diskuteres her i ettermiddag, er også på mange måter Nordens viktigste eksportartikkel, jevnfør utstillingen Nordic Cool i Washington i februar. Selv om det ble fokusert mye på kunst og kultur, var det ikke bare nordisk, norsk, svensk, dansk og færøyisk kultur som vakte oppsikt og fikk oppmerksomhet, men også den nordiske samfunnsmodellen. Hele verden ser mot Norden, ser på den nordiske modellen for samfunnsutvikling som står støtt gjennom den økonomiske brottsjøen i Europa – rett utenfor vår dørstokk. Det er den vi er interessert i fra Nordisk råds side, at nordiske politikere greier å sikre at den forblir robust og bærekraftig. Det har vært viktig både for Nordisk råds norske formannskap og for det svenske ministerrådsformannskapet å sette velferd og samfunnsutvikling på dagsordenen for inneværende år. I denne debatten er det også lagt vekt på at vi skal se på ungdomsarbeidsledigheten. De nordiske statsministrene deltok på et seminar i Stockholm den 16. mai om ungdomsledighet, som også jeg var til stede på, og også på en påfølgende lunsj og møte om nettopp dette temaet.

Jeg tror også når vi vet at det har vært møte i Det europeiske råd de siste dagene – jeg mener det må vært fredag og lørdag, hvor man har drøftet vekst, utvikling, sysselsetting, at det å sikre den oppvoksende slekt arbeid, kanskje er noe av det viktigste vi har på den politiske dagsordenen – ikke bare I Norden, men også i Europa som sådan. Vi ser med uro på en utvikling i noen av de sørligste delene av Europa, hvor ungdommen rett og slett går ut av skoler og universiteter og rett inn i arbeidsledighet. Det er en felles utfordring vi har, både i Norden og i resten av Europa.

Det mest dynamiske nordiske samarbeidet nå er innenfor forsvars-, beredskaps- og utenrikspolitikk. Det er ikke noe jeg skal si noe mer om nå, det kommer vi tilbake til senere, men det inneværende formannskapet har også jobbet med forankring på dette feltet.

Et tema som jeg er sikker på blir stadig viktigere innenfor nordisk samarbeid, er miljø og klima. Arktiske områder er ikke Nordisk råds ansvar. Det er et ansvar for Arktisk råd, den arktiske parlamentariske komité, men issmelting, nye seilingsruter, som Nordøstpassasjen, og endrede levekår og livsvilkår for utsatte folkegrupper berører hele Nordkalotten. Dermed er det også noe vi må se på i fellesskap.

Når et cruiseskip går i havn i en liten landsby i Alaska, kan det hende at det er flere mennesker om bord enn det er innbyggere i den lille landsbyen. Hva er miljøkonsekvensene? Hvordan berøres dagliglivet til urbefolkningen av den økende turismen i arktiske områder?

Vi skal også forholde oss til endrede rammevilkår i våre nærområder i tillegg til å se på utviklingen av vår egen samfunnsmodell. Det skylder vi også den oppvoksende slekt og våre etterkommere.

Så igjen - velkommen til Oslo alle sammen!