Ragnheiður Elín Árnadóttir (Hovedindlæg)

Tietoja

Laji
Varsinainen puheenvuoro
Puheen numero
334
Speaker role
industri- og handelsminister
Päivämäärä

Tack tack! Kära nordiska vänner, jag har fått äran av att inleda punkten om ett nytt samarbetsprogram, för erhvervs- och innovationspolitiken som ministerrådet for erhvervspolitik har godkänt och som vi under det isländska förmanskapet får möjlighet för att sätta igång till nästa år.

Vårt nya nordiska samarbetsprogram har som utgångspunkt att imötesgå några av de utfordringar som vi i Norden våra medborgare, institutioner och företag står överför i framtiden i en globaliserad värld, samt att vi satsar på färre men större projekter som kan få en större genomslagskraft. Vår tids stora utfordring är att utveckla en bärduktig ekonomisk växt som levererar offentliga tjänster med kvalitet och effektivitet – det säkrar en fortsatt hög välfärdsnivå.

Den vision som vi i fellesskap har valt för vårt nya program är: Norden en föregångsregion för bärduktig växt.

I arbetet med implementeringen av samarbetsprogrammet, vill vi i ministerrådet framhäva nordisk innovation som en central aktör, bland annat genom sin expertis i att yde strategisk och administrativt stötte till fyrtornsprojekterna. Vi har blivit eniga om fyra prioriterade områden för de kommande fyra åren, nämligen: entreprenörskap och finansiering, grön växt, nya välfärdslösningar, växt via kultur och kreativitet. Innanför dessa temaområden skall fem fyrtornsprojekt lanseras; vart fyrtornsprojekt har minst ett levande land. Näringsutvalget har föreslået att turism- och upplevelses-industrin skulle lyftas fram i programmet som vi gör under temaområdet: Växt via kultur och kreativitet.

Det första fyrtornsprojekt: Nordisk partnerskap för entreprenörskap och finansiering, leds av Island. Och fokuserar på att främja entreprenörskap och flera nya och växande verksomheter gärna må styrka kompetenser innanför entreprenörskap och förbättra möjligheterna för finansiering. Målet är att Norden skall bli en ledande region i världen för växtverksamheter.

Det andra fyrtornsprojektet: Innovativa nordiska digitala lösningar, leds av Danmark och har som (för-)mål att utveckla Norden till att bli en förgångsregion för nya och innovativa digitala lösningar; ett område där vi allaredan idag är starka.

Det tredje fyrtornsprojekt: Nordic Built 2.0, leds av Danmark, och bygger vidare på fyrtornsprojektet Nordic Built från förra programperioden. Det fjärde fyrtornsprojekt: Innovativa Nordiska Välfärdslösningar leds i fellesskap av Sverige och Norge. Projektet skall bidra till att styrka Norden som en innovativ och ledande region i världen innanför områdena: sundhet, omsorg och välfärd. Och därigenom skapa förutsättningarna för en ökat export och välfärdslösningar.

Det femte fyrtornsprojekt: Nordisk partnerskap för expansion av kulturel och kreativa erhverv, leds av Finland och har som (för-)mål att styrka det nordiska kulturella och kreativa erhvervskonkurrensevner också i ett globalt perspektiv och främja tvärsektoriella köplinjer mellan dessa erhverv och andra sektorer i ekonomin.

Detta var ett kort beskrivelse av fyrtornsprojekterna och nästa steg i processen är att ytterligare specificera vad projekten skall göra. Till detta förmål har ämbetsmannakommittén för erhverspolitik reserverat en miljon danska kronor. Pengarna skall ses som ett kick-off för fyrtornsprojekterna där relevanta aktörer samlas för att diskutera, specificera och konkretisera aktiviteterna i projekterna.

Jag vill också benytta lejligheten att understryka att detta samarbetsprogram för de kommande fyra åren ikke utgör helheten av det arbete som de nordiska erhvervsministerier skall utföra. Vårt mål har hela tiden varit att sammansätta ett fokuserat och mindre sprätt program med färre och större projekter. Andra aktiviteter och projekt kommer dock också att genomföras under program-perioden. Näringsutvalget har kommit med förslag på några områden som utvalget synes skall tas hänsyn till i samarbetsprogrammet. Det är klart att innanför ramen av det nordiska erhvervssamarbetet under den kommande programperioden vill vi fortsatt arbeta med gränshindringer inom forskelliga områden, bland annat innanför byggbranschen och i förhållande till matching av kompetenser. I den nya programperioden vill vi också fortsätta arbeta med kreativa industrier härunder exempelvis modeindustrin. Detta arbete fortsätter delvis via KreaNord och dels gennem det nya fyrtornsprojekt om kulturella och kreativa erhverv.

Herr president jag är inte färdig, men timmen är slut så jag vill stoppa mitt tal nu.