Cecilie Tenfjord-Toftby (Hovedindlæg)

Tietoja

Laji
Varsinainen puheenvuoro
Puheen numero
335
Speaker role
Næringsudvalgets talsperson
Päivämäärä

Herr president! Till att börja med ska jag säga några ord om processen. Vi har förstått att arbetet med att ta fram samarbetsprogrammet har blivit försenat i flera omgångar. Likafullt tror jag att ministrarna vet och förstår att vi folkvalda politiker gärna vill få möjlighet att i god tid bidra med konstruktiva inspel till ett så pass viktigt dokument. Vi i näringsutskottet fick ta del av det här dokumentet först den 15 oktober. Det är för sent.

Vi vill därför uppmana Nordiska ministerrådet att tidigarelägga sina ministermöten de år de har tänkt utarbeta slika dokument. Enligt Helsingforsavtalet ska Nordiska rådet konsulteras. Vi i näringsutskottet är övertygade om att det är bättre att ha dialogen innan ministrarna har fattat beslut än när beslutet väl är fattat.

Med detta sagt vill näringsutskottet uttrycka sin tillfredsställelse med att ministerrådet efter önskemål från näringsutskottet har lagt till ett stycke om samnordiska turistsatsningar. När vi nu för första gången har fått ta del av samarbetsprogrammen ser vi också att det finns ytterligare behov av korrigeringar. Jag vill nämna några.

Vi nordbor tillhör dem som handlar allra mest på nätet. Samtidigt finns det olikheter i digitala lösningar och olikheter i säkerhetskrav. Vi skulle vilja se mer tydlighet om dessa satsningar. I samarbetsprogrammet nämns att man vill satsa på digitala lösningar och näthandel. Näringsutskottet menar att ministerrådet som en del av detta borde kartlägga om det finns nationella regler eller branschregler som försvårar Internethandel över de nordiska gränserna. Vi menar också att det bör finnas gemensamma system för att identifiera sig på nätet.

Jag är glad över att ministern nu tog upp detta med byggstandarder och att det kommer att prioriteras. Vi skulle också vilja se att man prioriterade den nordiska modebranschen, som nu försöker profilera sig som miljötänkande med återvinning och socialt ansvar i centrum.

Efter dessa inlägg tycker näringsutskottet att samarbetsprogrammet ser bra ut, och vi föreslår att Nordiska rådet godkänner utskottets betänkande.