Marit Nybakk (Replik)

Tietoja

Laji
Vastauspuheenvuoro
Puheen numero
6
Henkilö
Päivämäärä

Det er slik at stadig flere land ser til Norden og er forbløffet over vår evne til å ha både høy sysselsetting, velferd og vekst. Nordens måte å organisere samfunnet på gjør også at vi står relativt støtt, selv om vi ikke har vært upåvirket av finanskrisen. Som nordisk sosialdemokrat snakker jeg ofte med kollegaer i andre europeiske land, og vi snakker om hva som skal til for å skape en ny europeisk politikk for bærekraftig vekst og sysselsetting. Jeg sier da gjerne at Europa må vise bedre økonomisk solidaritet, at høyresidens sparepolitikk er kontraproduktiv, og at det må stimuleres til vekst.

Hvordan mener statsministeren at vi skal sørge for videre vekst og utvikling i våre land?