Helle Thorning-Schmidt (Svar på replik)

Tietoja

Laji
Vastauspuheenvuoroon annettu vastaus
Puheen numero
10
Speaker role
Danmarks statsminister
Päivämäärä

Systemet med, at pengene følger borgerne, har vi jo sådan set allerede i EU-sammenhæng, hvor man også har mulighed for at vælge behandling på andre sygehuse. Det er jo også en mulighed, vi skal drøfte i det nordiske samarbejde, men det er faktisk en mulighed, som EU-borgerne har allerede, altså at man kan søge behandling i andre EU-lande.