Torgeir Knag Fylkesnes (Replik)

Tietoja

Speech type
Vastauspuheenvuoro
Speech number
118
Date

Jeg synes det er et ryddig innlegg fra representanten Tetzschner. Han forsøker å finne en form for prinsipielt standpunkt i denne saken, men jeg synes ikke han har suksess med det. Jeg mener Ukraina er et veldig godt eksempel på en sak der man kanskje heller burde snakke om Russland mer direkte i stedet for å uttale seg om Ukraina, for hvor går grensen? Lite grann sør for Ukraina finner vi Tyrkia. Er det kanskje der grensen går? Enda litt lenger sør begynner vi å komme inn i dette området. Er det kanskje der grensen går? Det virker som om det er en form for bekvemmelighetslogikk som er ute og går her, der man kanskje ikke ønsker å åpne opp for at Nordisk råd skal uttale seg i de saker som man selv synes er vriene. Da må jeg bare minne om at det som er nytt her, ikke er at man ønsker å gå for en tostatsløsning, men at man faktisk anerkjenner Palestina som stat for å legge press på en reell fredsutvikling. Hvis det finnes en konflikt i verden som de fleste land i verden har et eller standpunkt til, så er det denne. Det finnes mange andre konflikter i verden, men dette er en konflikt de fleste land vet om og har standpunkt til.