Pyry Niemi (Hovedindlæg)

Tietoja

Laji
Varsinainen puheenvuoro
Puheen numero
120
Henkilö
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppes talsperson
Päivämäärä

Fru president! Ärade kolleger! Trepartssamtal är en grund för den nordiska modellen. Nordiska samtal genomfördes under en lång tid mellan Nordiska ministerrådet, näringslivet och fackföreningarna. Tyvärr har dessa samtal upphört på initiativ av näringslivssidan. Jag kan ha en viss förståelse för att det finns en skepsis kring samtalens betydelse i en tid när flera av de nordiska länderna är medlemmar i EU och några har långt gångna samarbeten inom EU/EES.

Det är dock så att trepartssamtalen är mer viktiga än någonsin. Den nordiska modellen har grundats i en stark och förutsägbar arbetsmarknad i Norden. Tyvärr har modellen i den formen delvis förändrats som en följd av systematisk användning av visstidsanställningar, bristen på möjligheter till heltidsarbete, ojämlikhet mellan mäns och kvinnors löner, hög ungdomsarbetslöshet med mera.

Fru president! I ett läge där politisk samverkan mellan fackföreningar och näringslivet är som störst och där behovet att genomföra samtal mellan fackföreningar och näringslivet är som störst är det viktigt att trepartssamtalen återinförs.

Det finns goda exempel i den nordiska modellen som bör sätta standard för bland annat den framtida nordiska arbetsmarknaden: bra arbetsvillkor och arbetsmiljö, rörlighet mellan länderna och så vidare. Med en god dialog mellan nämnda tre parter kan den nordiska modellen föregå med gott exempel, där de som vill mest avseende sjysta villkor och sund konkurrens får tillbaka mest i form av nöjda arbetstagare och en väl fungerande företagskultur i Norden.

Fru president! Det finns många bra exempel på nordiskt samarbete för att förstärka den nordiska arbetsmarknaden, Nordjobb exempelvis. Den konferens om ungdomsarbetslöshet som genomfördes 2013 är också ett bra exempel på hur vi kan samverka gemensamt för att stärka den nordiska arbetsmarknaden.

Därmed, fru president, vill vi socialdemokrater att det genomförs årliga trepartskonferenser för att belysa viktiga aktuella frågor inom det nordiska arbetsmarknadsområdet.