Lauri Heikkilä (Replik)

Tietoja

Laji
Vastauspuheenvuoro
Puheen numero
122
Henkilö
Päivämäärä

Haluaisin kysyä esityksen tekijöiltä lähinnä sitä, miten katsotte, että kolmikantaneuvottelut voisivat nyt auttaa, jos ajatellaan kasvavaa nuorisotyöttömyyttä ja sitä, että Pohjoismaissa palkkataso on ehkä liian korkealla. Se houkuttelee EU:n alueen sisäistä maahanmuuttoa, koska EU-lait sanovat, että jokainen on vapaa tulemaan töihin, ja vaaditaan myös yritysten välillä tarjouskilpailua EU:n sisällä. Millä tavalla nämä kolmikantaneuvottelut voisivat auttaa Pohjoismaita luomaan työmarkkinat, joilla nämä aiemmat lait ja tavat, joilla voitaisiin työllistää omien maidemme kansalaisia, olisivat jotenkin uudelleen käytössä?

Skandinavisk oversettelse

Jag skulle närmast vilja fråga dem som gjort förslaget vad ni tycker att trepartsförhandlingar kunde ge med tanke på den växande ungdomsarbetslösheten och på att lönenivån i Norden kanske är för hög. Den lockar till invandring inom EU eftersom EU-lagarna säger att var och en är fri att flytta efter jobb, och det krävs också anbudsförfarande mellan företag inom EU. Hur kunde dessa trepartsförhandlingar hjälpa de nordiska länderna att skapa en arbetsmarknad där tidigare lagar och praxis för att anställa medborgare i våra egna länder återigen kunde användas igen?