Anders Eriksson (Hovedindlæg)

Tietoja

Laji
Varsinainen puheenvuoro
Puheen numero
316
Henkilö
Speaker role
Midtergruppes talsperson
Päivämäärä

Fru president! Jag pratar på mittengruppens vägnar, och vi tycker att det på många områden skulle finnas ett mervärde i en starkare union i Norden. Låt mig nämna ett par exempel. För enskilda medborgare kommer Norden utan gränser att ge långt större rättigheter och möjligheter i fråga om arbete och studier. Vi tror också att en nordisk förbundsstat kunde gå i bräschen för utvecklingen av ett bärkraftigt samhälle. Det kan också sparas betydande resurser på att reducera det dubbelarbete som görs i många av våra nordiska länder i dag.

Med mer gemensamma regelverk och färre gränshinder kommer näringslivet i en nordisk förbundsstat att ha bättre villkor. En samordnad forskningspolitik kommer att stärka Norden som en föregångsregion inom forskning och innovation. Ett Norden utan gränser skulle också stärka kulturlivet. Ett nordiskt förbund skulle ha ett helt annat internationellt inflytande än vad Norden har i dag. Det skulle komma att utgöra världens tionde största ekonomi som sträcker sig från Thule i väst till Karelen i öst. Norden skulle vara en aktör att räkna med på ett helt annat sätt ute i världen än i dag.

I likhet med föregående talare så tycker också vi att det vore intressant om man kunde utarbeta ett konkret förslag om hur en nordisk förbundsstats statsförbund skulle fungera. Vi vill understyrka att en debatt som baserar sig på tydliga förslag kunde bana väg för en utveckling av de konstitutionella frågorna i Norden. Vår övertygelse är att en sådan framtidsorienterad debatt skulle vitalisera den politiska debatten i hela Norden, någonting som är helt nödvändigt.

Till sist vill jag säga att det är viktigt att de som är skeptiska noterar att det aldrig har varit någon revolution som förespråkarna för det här förslaget har stått bakom utan enbart föreslagit ett sätt att vitalisera den konstitutionella debatten i Norden, någonting som är synnerligen aktuellt och viktigt.