Henrik Brodersen (Indlæg)

Tietoja

Laji
Puheenvuoro
Puheen numero
318
Henkilö
Speaker role
Nordisk Frihed
Päivämäärä

Nordisk Frihed sætter stor pris på det nordiske samarbejde og debatterer gerne, hvordan vi kan styrke det i årene, der kommer fremover, på enhver måde. Men det er med den helt klare forudsætning, at der er tale om et samarbejde mellem selvstændige nationer. Hertil kommer selvfølgelig, at Færøerne, Grønland og Åland er repræsenteret ─ sådan skal og bør det være.

Med den klare forudsætning er det klart for enhver, at Nordisk Frihed ikke bakker op om tanken om en nordisk forbundsstat. Jeg kan lige så godt sige det klart: Vi ser ikke, at den ide har nogen gang på jord; en ny Kalmarunion er udelukket set fra Nordisk Friheds synspunkt.

Vi bakker selvfølgelig fuldstændig op om præsidiets indstilling om, at der ikke skal foretages mere i denne sag, særlig set i lyset af at der for ganske få år siden har været en indgående drøftelse af lignende forslag. Nordisk Frihed mener ikke, at rådet skal beskæftige sig mere med dette spørgsmål i denne omgang. Vi har meget mere og andet og mere relevante emner at bruge kræfter og ressourcer på, så derfor er det et nej fra os.