Juho Eerola (Svar på replik)

Tietoja

Laji
Vastauspuheenvuoroon annettu vastaus
Puheen numero
129
Henkilö
Speaker role
Nordisk Friheds talsperson
Päivämäärä

Olen pannut merkille, että nimenomaan teidän valiokunnassanne on näitä kysymyksiä käyty läpi, ja hyvä niin. Tämän työryhmän ajatuksena kuitenkin olisi enemmän se, että kenties tämmöisiä turvapaikkalainsäädäntöön liittyviä erovaisuuksia peilattaisiin keskenään ja koetettaisiin näitä yhdenmukaistaa, kuten äsken sanoin, jottei pääsisi muodostumaan sen kaltaisia tilanteita, jotka viime vuonna yllättivät käytännössä kaikki meidät Pohjoismaat, että jotkut Pohjoismaat näyttäytyivät enemmän houkuttelevina kohdemaina tiettyjen maiden kansalaisten silmissä. Tämä johti sitten siihen, että nämä henkilöt vaelsivat Pohjoismaiden läpi, ja muun muassa sitten siihen, että Tanska ja Ruotsi joutuivat sitten rakentamaan rajoillensa rajaesteitä.

Skandinavisk oversettelse:

Jag har lagt märke till att just ert utskott har behandlat dessa frågor, och det är bra. Idén med denna arbetsgrupp vore ändå snarare att vi kunde jämföra skillnaderna i asyllagstiftningen och försöka harmonisera dem, som jag just sade, så att det inte uppstår sådana situationer som i fjol överraskade praktiskt taget alla våra nordiska länder, att vissa nordiska länder föreföll mer lockande än andra för medborgare från vissa länder. Detta ledde sedan till att dessa personer reste genom de nordiska länderna och bland annat till att Danmark och Sverige tvingades upprätta gränshinder vid sin gräns.