Jari Lindström (Svar på spørgsmål)

Tietoja

Laji
Kysymykseen annettu vastaus
Puheen numero
136
Henkilö
Speaker role
Justitie- och arbetsminister, Finland
Päivämäärä

Erittäin hyvä kysymys. Suhtaudun lähtökohtaisesti hyvin myönteisesti yhteiseen työnvälitykseen ja siihen, että näitä tietoja jaetaan Pohjoismaitten kesken. Semmoinen huomio tähän kysymykseen, että me keskustelemme niin sanotuista rajaesteistä. Suomella on tällä hetkellä avoinna yksi rajaeste, joka koskee työhaastattelumatkojen korvauksia, ja vuoden 2016, siis tämän vuoden, loppuun mennessä me valmistelemme lakimuutosesityksen siten, että tämä lainsäädäntö olisi EU-vaatimusten mukainen ja näin päästäisiin tässäkin asiassa eteenpäin. Varsinkin Pohjois-Suomessa tämä kysymys on hyvinkin ajankohtainen, ja kaikki tämmöiset esteet olisi syytä poistaa Pohjoismaitten väliltä.

Skandinavisk oversettelse:

En mycket bra fråga. Jag ställer mig i princip mycket positiv till en gemensam arbetsförmedling och till informationsutbyte mellan de nordiska länderna. Jag vill emellertid påpeka att vi diskuterar så kallade gränshinder. Finland har för närvarande en öppen fråga om gränshinder som gäller ersättningar för resor till arbetsintervjuer, och vi ska inom loppet av 2016, alltså detta år, bereda en lagändring så att denna lagstiftning uppfyller EU-kraven och så att vi kan göra framsteg också i detta ärende. Speciellt i norra Finland är denna fråga mycket aktuell, och alla sådana här hinder mellan de nordiska länderna borde undanröjas.