Anne Berner (Svar på replik)

Tietoja

Laji
Vastauspuheenvuoroon annettu vastaus
Puheen numero
384
Henkilö
Speaker role
Samarbejdsminister, Finland
Päivämäärä

Herr president! Tack för det här initiativet som vi fick. Jag tror att det första gången var för ungefär ett år sedan. I och med att vi har ambitionen att se till att Norden blir den mest integrerade regionen så måste vi också ta ställning till vad det får för konsekvenser för medborgarna i vardagen, för näringslivet och för samhället och civilsamhället på det hela taget. Det är vår uppgift att ta ställning till bland annat denna typ av initiativ och analysera hur mycket vi kan bidra, var våra gränser går och vilka våra möjligheter är. Det här är ett arbete som vi säkert kommer att ta mycket seriöst.