Mikkel Dencker (Replik)

Tietoja

Laji
Vastauspuheenvuoro
Puheen numero
390
Henkilö
Speaker role
Den Venstresocialistiske Grønne Gruppe
Päivämäärä

Tak. Nu diskuterede jeg også det her med lagmanden forleden dag, så jeg vil jo spørge Høgni Hoydal, om Høgni Hoydal anerkender, at det nordiske samarbejde – Nordisk Råd – er defineret som et samarbejde mellem fem suveræne stater. Det vil sige, at rigsfællesskabet er den ene part i Nordisk Råd, og at Færøerne er en del af rigsfællesskabet. Anerkender Høgni Hoydal det, og at i og med at der består et rigsfællesskab, som Færøerne er en del af, er Færøerne repræsenteret i internationale fora gennem rigsfællesskabet, og at det er sådan, det er, når man er i rigsfællesskabet? For en ansøgning om eget selvstændigt medlemskab er en jo en de facto opløsning af rigsfællesskabets fælles repræsentation. Anerkender Høgni Hoydal også, at Færøerne er godt repræsenteret gennem den danske delegation i Nordisk Råd, i og med at man har 10 pct. af pladserne? Det er jo væsentlig mere, end hvad Færøernes befolkning udgør af rigsfællesskabets befolkning.