Anna-Maja Henriksson (Replik)

Tietoja

Speech type
Vastauspuheenvuoro
Speech number
10
Speaker role
Mittengruppen
Date

Ärade president, värderade statsministrar och alla goda kollegor från samtliga nordiska parlament! Ni nordiska statsministrar har nu uttryckt er vilja att göra Norden till den mest integrerade regionen i hela världen, och jag måste säga att det är en fantastik vision. Jag applåderar det och stöder målsättningen varmt.

Vår gemensamma historia, våra liknande värderingar och vårt sätt att bygga samhällen visar att vi har stort förtroende för varandra. Det handlar just om tilliten som ger oss enastående möjligheter att vara världens mest integrerade region.

Men det krävs också konkreta åtgärder av oss; det förväntar sig våra invånare i Norden. I mittengruppen önskar vi att människor ska kunna verka både fysiskt och digitalt över våra landsgränser. För att det i praktiken ska fungera så behövs bland annat smidiga möjligheter att identifiera sig.

Min fråga till er, värderade statsministrar och representanter för regeringarna, är: Stöder ni förslagen till sessionen, att förbättra möjligheterna till e-identifikation och erkännande av varandras identifikation när det gäller medborgare i Norden samt på vilket sätt kommer ni att jobba ytterligare för att Norden ska bli föregångare också när det gäller digitalt medborgarskap?